رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
نام محصول دانلودی: رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی است پژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود

ادامه مطلب


مطالب تصادفی